Surprise Attacks

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Historically so many states used surprise attack tactics in order to distract an opponent and destroy its defense system. Britannica Almost all countries achieved victory in surprise attack but the core idea is not to have a victory in surprise … Continue reading

What made AtaTürk so great?

Gallery

This gallery contains 3 photos.

There are so many answers to this question and we cannot just put one phrase for such a great person. The key to his greatness was “logic” which can substitute for the word “greatness”. It is worth to mention that … Continue reading

New path in the Middle East

Gallery

This gallery contains 2 photos.

After the collapse of Ottoman Empire, Mustafa Kemal Ataturk became a leader of his country and founded modern Turkey in 1923. He led his people through hard years. Mustafa Kemal was a secular person and he always wanted a secular … Continue reading

Simvolik uğursuzluq…

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Tarixən indiki Azərbaycan ərazisində olan torpaqları itirməklə bu müstəvidə olan geniş torpaqlarımız getdikcə kiçilmiş və bu günkü gün az ölçülü torpaqlarla məhdudlaşmışdır. Əgər Azərbaycan adı altında ilk dəfə yaranmış Cümhuriyyətimizlə tarixə qədəmimizi düşünsək, onda bu şanlı ölkəmizin də sadəcə 23 … Continue reading

Hassan İbn Sabbah (Həşhəşinlər) – Əbu Bəkr Əl Bağdadi (İŞİD)

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Tarixin görkəmli şəxslərindən biri olan Hassan İbn Sabbah öz dövrünün ən güclü mütəfəkkirlərindən biri olub. O, gənc yaşlarında İsmailitlərə qoşulur və 1080 ci ildən ətrafına müdrikləri toplayır və 1090 cı ildə Alamuta sahib olur. Alamutdan yollar çəkir, ərazini genişləndirir, bütün … Continue reading