Surprise Attacks

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Historically so many states used surprise attack tactics in order to distract an opponent and destroy its defense system. Britannica Almost all countries achieved victory in surprise attack but the core idea is not to have a victory in surprise … Continue reading

The Role of Multinational Corporations (MNC) in Soft Power (Part II)

Gallery

This gallery contains 2 photos.

There are other methods that can attract the people towards companies or governments which help them to sell more products, shape the thinking of people about one country and surpass other countries or corporations. For example, companies or corporations can … Continue reading

The Role of Multinational Corporations (MNC) in Soft Power (Part I)

Gallery

This gallery contains 2 photos.

Multinational Corporation (MNC) is an enterprise that operates in several countries but regulates and manages by one home country and often has one centralised head office. This definition was given by Investopedia (1) and by Business Dictionary (2). Today there … Continue reading

In the Path of the Middle East

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Recently Erdogan government, i.e. AK Party conducted a referendum. This was an attempt to undermine the democratic principles and marching towards dictatorship which is quite popular in the region countries. In this referendum parliamentary democracy replaced with a powerful executive presidency. The … Continue reading

What made AtaTürk so great?

Gallery

This gallery contains 3 photos.

There are so many answers to this question and we cannot just put one phrase for such a great person. The key to his greatness was “logic” which can substitute for the word “greatness”. It is worth to mention that … Continue reading

New path in the Middle East

Gallery

This gallery contains 2 photos.

After the collapse of Ottoman Empire, Mustafa Kemal Ataturk became a leader of his country and founded modern Turkey in 1923. He led his people through hard years. Mustafa Kemal was a secular person and he always wanted a secular … Continue reading

Simvolik uğursuzluq…

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Tarixən indiki Azərbaycan ərazisində olan torpaqları itirməklə bu müstəvidə olan geniş torpaqlarımız getdikcə kiçilmiş və bu günkü gün az ölçülü torpaqlarla məhdudlaşmışdır. Əgər Azərbaycan adı altında ilk dəfə yaranmış Cümhuriyyətimizlə tarixə qədəmimizi düşünsək, onda bu şanlı ölkəmizin də sadəcə 23 … Continue reading

Sərhədsiz dünya….

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Dövlətlər, sərhədlər, tayfa birlikləri ilk insan yaranandan formal şüur və instinktə əsaslanaraq qurulmuşdu. İnsan qorunmağı üstün tutur. Lakin bu qorunmaq tədricən böyük şahların yaranmasına, işğallara, saysız müharibələrə yol açdı. Deməli insan qorunduqdan sonra dağıtmağı əsas tutur. Mafiaları, birlikləri, sekta və … Continue reading

Əsas məsələ hava məkanımı, yoxsa?

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Rusiya Türkiyənin hava məkanını pozduqdan sonra, Türkiyədən buna qarşı çox güclü reaksiya gəldi. Əlbəttə bu addım suveren dövlətin haqqıdır və Ərdoğan bundan lazımınca istifadə etdi. Bu addımdan sonra Rusiyanın Ankaradakı səfiri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmışdı. Belə bir şəraitdə Putin … Continue reading

Hassan İbn Sabbah (Həşhəşinlər) – Əbu Bəkr Əl Bağdadi (İŞİD)

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Tarixin görkəmli şəxslərindən biri olan Hassan İbn Sabbah öz dövrünün ən güclü mütəfəkkirlərindən biri olub. O, gənc yaşlarında İsmailitlərə qoşulur və 1080 ci ildən ətrafına müdrikləri toplayır və 1090 cı ildə Alamuta sahib olur. Alamutdan yollar çəkir, ərazini genişləndirir, bütün … Continue reading