Simvolik uğursuzluq…

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Tarixən indiki Azərbaycan ərazisində olan torpaqları itirməklə bu müstəvidə olan geniş torpaqlarımız getdikcə kiçilmiş və bu günkü gün az ölçülü torpaqlarla məhdudlaşmışdır. Əgər Azərbaycan adı altında ilk dəfə yaranmış Cümhuriyyətimizlə tarixə qədəmimizi düşünsək, onda bu şanlı ölkəmizin də sadəcə 23 … Continue reading

Sərhədsiz dünya….

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Dövlətlər, sərhədlər, tayfa birlikləri ilk insan yaranandan formal şüur və instinktə əsaslanaraq qurulmuşdu. İnsan qorunmağı üstün tutur. Lakin bu qorunmaq tədricən böyük şahların yaranmasına, işğallara, saysız müharibələrə yol açdı. Deməli insan qorunduqdan sonra dağıtmağı əsas tutur. Mafiaları, birlikləri, sekta və … Continue reading